טיפולים

דווקא בגלל שחלו לאחרונה שינויים בזכויות הכלכליות

שמגיעות לחלק מהילדים בעלי הצרכים המיוחדים

שהוריהם מבקשים לקבל עבורם טיפולים מיוחדים

האם  ילדך… זכאי להם ? 

….   טיפול ובית פרטי ?

….  לאורך כל חייו ?  

 

על כן, על מנת להפיק את מירב התועלת מהמידע המצוי בנושא טיפולים לילדים עם צרכים מיוחדים הלוקים בסוגים שונים של לקויות הנך מוזמן להיכנס פנימה  

 

אז אם חשוב לך:

א.  הדרכה שתעזור  לך לתקשר בסבך הבירוקרטיה של הזכויות הכלכליות בישראל.

ב.  פתרון כלכלי ביטוחי של גמלא חודשית מובטחת לאורך זמן, במקרה וחס וחלילה אינך יכול להמשיך לטפל בי עקב אבדן כושר תפקוד או פטירה מוקדמת.

ג. קבלת טיפול סיעודי עבורי, הדרוש לי בהיותי בוגרת, וקביעת נאמן עבורי על הכספים המגיעים לי בעתיד.

ד. מימוש החלום לביטוח סיעודי בריאות אישי עבורי בכפוף למצב בריאותי ותפקודי. 

ה. רכישת דירה פרטית עבורי בקרבתך דרך חיפוש זכויות נוספות העשויות לנבוע מהנסיבות השונות שהביאו לכך שאני מוגדרת כילדה בעלת צרכים מיוחדים.

 

 

blue white chaotic background, will tile seamlessly as a pattern

 לברור צרכים כלכליים אישיים

 לחץ כאן !

 

המידע בדף זה הוא כללי וראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש ו/ או לשתף ו/או להפניה כיעוץ אישי וכיוצ”ב ו/או כתחליף ליעוץ אישי וכיוצ”ב לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם ונכונותם עלולה להשתנות מעת.